header

6. WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

PDF Drukuj Email

 

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego www.wzp.pl

 2. Agencja Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

 3. Portal organizacji pozarządowych www.ngo.pl

 4. Krajowa sieć LEADERA www.leaderplus.org.pl

 5. Forum LEADER Zachodniopomorski www.leaderzachodniopomorski.pl/index.php?PHPSESSID=418e92702f615271c2b4603577fe356b

 6. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl

 7. Forum aktywności obszarów wiejskich www.faow.org.pl/index/?id=76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c

 8. Wojewódzki urząd Pracy w Szczecinie www.wup.pl

 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (zachodniopomorskie) www.prow.wzp.pl

 10. Fundacja Wspomagania Wsi www.fww.org.pl

 11. Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych www.kcwis.org.pl
 
UE1b LEADER logo LGD PROW-2014-2020 maly

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

PROW 2014-2020.