header

6. WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

Ogłoszenie o naborze - budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej PDF Drukuj Email
czwartek, 27 kwietnia 2017 13:37

 

Konkurs nr 3/2017

 

Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego”

 

informuje o możliwości składania
wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020


w ramach Zakresu Tematycznego III Wzmocnienie Potencjału Obszaru

 

Do pobrania:

- Ogłoszenie o naborze 3.2017

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

- Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

- Karta Oceny Operacji + Instrukcja

- Oświadczenie o wsparciu grup defaryzowanych

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Karta zgodności z Programem PROW 2014-2020 Załącznik nr 2 do wytycznych 2z

- dokumenty nabór 3

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - tekst jednolity

 

 

Poprawiony: wtorek, 16 maja 2017 13:35
 
UE1b LEADER logo LGD PROW-2014-2020 maly

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

PROW 2014-2020.