header

6. WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

OWES WAŁCZ PDF Drukuj Email
czwartek, 27 marca 2014 10:52

 

 

Prowadzenie działalności odpłatnej i działalności gospodarczej w Podmiotach Ekonomi Społecznej- zapraszamy na szkolenie.

 

 


 

UWAGA!

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wałczu zaprasza w dniach 15-16 września br. na wizytę studyjną „Przedsiębiorczość społeczna krokiem do przyszłości" ", podczas której uczestnicy będą mogli się dowiedzieć jak funkcjonuje Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka". W ramach wizyty uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć miejsca, które posłużyły jako modele przy tworzeniu ustaw takich jak m.in. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym czy Ustawa o spółdzielniach socjalnych oraz uczestniczyć w teoretycznych zajęciach z zakresu przedsiębiorczości społecznej, czy budowania partnerstw lokalnych. Wszystkie usługi w ramach wizyty świadczone będą przez przedsiębiorstwa społeczne i spółdzielnie socjalne.

 

Szczegóły wizyty tutaj.

 


 

 

 

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Świdwińskiego do skorzystania z oferty Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wałcza.

 

W ramach działań Ośrodka w siedzibie Lokalnej Grupy Działania –„Powiatu Świdwińskiego" w Świdwinie został uruchomiony Lokalny Punkt wsparcia dla organizacji pozarządowych. Tutaj można korzystać bezpłatnie z komputera z dostępem do Internetu, skanera oraz telefonu.

 

Celem głównym projektu jest wzmocnienie istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz pobudzenie powstawania nowych PES. Wierzymy, że przedsiębiorczość społeczna może być skutecznym narzędziem aktywizacji osób pozostających bez pracy zarówno w środowiskach miejskich, jak i na wsiach, gdzie dużo mniejszy jest wachlarz możliwości znalezienia zatrudnienia.

 

Zapraszamy do Lokalnego Ośrodka ES w Świdwinie, ul. Kołobrzeska43, (II p. nad Urzędem Skarbowym).

 

Okres realizacji projektu to 3 lata, od 1 stycznia 2013 r. do 30 listopada 2015 r.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Więcej informacji o projekcie: www.owes.walcz.pl

 

Do pobrania:

Harmonogram szkoleń realizowanych w ramach OWES WAŁCZ

 

Poprawiony: poniedziałek, 08 września 2014 13:29
 
UE1b LEADER logo LGD PROW-2014-2020 maly

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

PROW 2014-2020.